yl23411官网

当前位置:首页 > 人事任免

yl23411官网委关于郑州粮食批发市场有限公司 外部董事任免的通知

来源:yl23411官网委        发布时间:2018-12-14

yl23411官网

豫国资文﹝2018115

 

yl23411官网委

关于郑州粮食批发市场有限公司

外部董事任免的通知

郑州粮食批发市场有限公司:

经研究:

聘任杜海波、周海涛为郑州粮食批发市场有限公司外部董事,聘期至202112月。

免去杨鸣、马晓凤的郑州粮食批发市场有限公司外部董事职务。

 

 

                            河南yl23411官网委

                            2018123